cayennes زندان هوادار پرسپولیس پرسپولیس

cayennes: زندان هوادار پرسپولیس پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی پوست ژلاتینی جهت درمان زخم ساخته شد

محققان مدلی مبتنی بر ژلاتین ساخته اند که شاخصه های آن مانند پوست انسان است و می تواند آب را جذب کند. به این ترتیب می توان بانداژ های زخمی ساخت که رطوبت پوست را

پوست ژلاتینی جهت درمان زخم ساخته شد

پوست ژلاتینی جهت درمان زخم ساخته شد

عبارات مهم : رطوبت

محققان مدلی مبتنی بر ژلاتین ساخته اند که شاخصه های آن مانند پوست انسان است و می تواند آب را جذب کند. به این ترتیب می توان بانداژ های زخمی ساخت که رطوبت پوست را جذب می کنند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان آزمایشگاه های فدرال سوییس در علوم مواد و فناوری (Empa) مدلی مبتنی بر ژلاتین ساخته اند که شاخصه هایی مانند پوست انسان دارد و می تواند آب را جذب کند.

پوست ژلاتینی جهت درمان زخم ساخته شد

این گروه تصمیم دارد با کنترل رطوبت موجود در ژلاتین از آن در آزمایش های مربوط به تصویر العمل پوست انسان نسبت به مواد متفاوت مانند بانداژ های زخم استفاده کنند.

پوست ماده ای فعال است که شاخصه های آن براساس محیط اطراف عوض کردن می کند. یکی از این شاخصه های محیطی رطوبت است.

محققان مدلی مبتنی بر ژلاتین ساخته اند که شاخصه های آن مانند پوست انسان است و می تواند آب را جذب کند. به این ترتیب می توان بانداژ های زخمی ساخت که رطوبت پوست را

علاوه برآنکه رطوبت پوست را براق و نرم تر می کند. ولی رطوبت زیاد در پوست نوعی اصطکاک ایجاد می کند که در نتیجه آن تاول، حساسیت و درد هنگام راه رفتن در پاها ایجاد می شود.

درهمین راستا دانشمندان به دنبال ساخت ماده ای بود که رطوبت آن قابل کنترل باشد و نیاز به کنترل آن به وسیله انسان نباشد.

در همین راستا آنها با استفاده از ژلاتین مدلی ساخته اند که واکنش‌ها پوست انسان را تقلید می کند.

پوست ژلاتینی جهت درمان زخم ساخته شد

این ماده مانند پوست معمولی رطوبت را جذب و شاخصه های آن را عوض کردن می دهد. بنابراین به طور واقعی با پارچه ها و مواد دیگر تصویر العمل نشان می دهد.

در این مدل ازژلاتین معمولی استفاده شد که در آب حل می شود. این ماده در فیبرهای پنبه ای قرار داده شد و فرایندهایی شیمیایی روی آن انجام شد. درهمین راستا پلیمرهای پروتئین پیوندهایی ایجاد کردند که مولکول ها را کنار هم نگه داشتند.

محققان مدلی مبتنی بر ژلاتین ساخته اند که شاخصه های آن مانند پوست انسان است و می تواند آب را جذب کند. به این ترتیب می توان بانداژ های زخمی ساخت که رطوبت پوست را

در نتیجه تمام این فرایندها ماده حاصل از آب را جذب می کند و مانند پوست نرم تر می شود. به گفته محققان مدل ژلاتینی جایگزینی جهت تمام آزمایش های انسانی نیست ولی کمک حال دانشمندان است.

واژه های کلیدی: رطوبت | کنترل | ژلاتین | استفاده | پوست انسان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs